Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 200 RON.

Telefon: 0749 35 25 38

Orar: 9 - 17; Luni - Vineri

Cart

Termeni și condiții

TERMENI SI CONDITII

Folosirea siteului www.romandri.ro presupune acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos pe care vă recomandăm să le citiţi în întregime.

ROMANDRI CONCEPT SRL îşi asumă dreptul de a aduce modificări prevederilor ce urmează fără nicio notificare prealabilă a utilizatorilor site-ului www.romandri.ro, acestia având obligaţia de a verifica periodic secţiunea de „termeni şi condiţii”.

SPECIFICAŢII CONTRACTUALE

Prin plasarea unei comenzi (electronice sau telefonice) pentru produse pezentate pe site-ul www.romandri.ro, orice cumpărător îşi exprimă acordul cu privire la forma de comunicare (telefonică sau electronică) prin care ROMANDRI CONCEPT SRL îşi derulează operaţiunile.

Expedierea prin e-mail din partea vânzătorului a notificării de livrare către cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia, constituie momentul încheierii contractului şi implică acceptarea completă a termenilor comenzii. Cumpărătorul poate anula o comandă înainte de a primi mesajul de notificare a livrării, prin e-mail la adresa office@romandri.ro. Comanda va fi considerată anulată în momentul în care cumpărătorul a primit prin e-mail sau telefon confirmarea de anulare din partea reprezentanţilor vânzătorului.

OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI

1. Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ şi pot fi modificate de către acesta fără o notificare prealabilă.

2. Comunicarea cu vânzatorul se poate face prin datele menţionate la secţiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să îşi justifice deciziile.

CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul rămâne însă responsabil faţă de cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală, drept pentru care nu va dezvălui unei terţe părţi şi nici nu va face publice (pe internet sau în media) niciuna dintre informările primite de la vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum şi însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea ROMANDRI CONCEPT SRL şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Este interzisă:

- copierea parţială sau totală, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea în oricare altă modalitate a codului sursa a Site-ului, precum şi a oricărui element conţinut în serviciile Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la: texte, imagini, tabele, specificaţii, forma de prezentare sau conţinut de orice altă natură;

- utilizarea serviciilor Site-ului în alte scopuri decât pentru uz personal, individual şi în scopuri nepersonale;

- vânzarea, închirierea, distribuţia, transmiterea sau acordarea de drepturi unei terţe persoane privind serviciile Site-ului sau a contului creat de către dumneavoastră pentru utilizarea acestora;

- folosirea serviciilor Site-ului pentru a invada intimitatea terţilor, pentru a obţine informaţii despre oricare dintre utilizatorii acestor servicii, pentru a obţine o listă de utilizatori ai acestor servicii, sau pentru folosirea tehnologiilor de data mining, roboţi sau alte sisteme similare de colectare a datelor.

În cazul în care, prin conţinutul său, www.romandri.ro încalcă drepturi de proprietate intelectuală, vă rugăm sa ne contactaţi la adresa: office@romandri.ro pentru remedierea situaţiei.

CONFIDENŢIALITATE – PUBLICITATE

Informaţiile de orice natură furnizate de către cumpărător vânzătorului vor rămâne în proprietatea vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi dezvăluite numai cu consimţământul scris al cumpărătorului şi după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte.

Nicio declaraţie publică sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu vor fi făcute de către cumpărător cu privire la comanda fără consimţământul prealabil scris al vânzătorului.

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi vanzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul site-ului www.romandri.ro.

Cu privire la datele cu caracter personal:

ROMANDRI CONCEPT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor şi altor documente legale impuse prin lege, rezolvării solicitărilor dumneavoastră şi trimiterii de mesaje informative/campanii publicitare şi de marketing direct.

Datele dumneavoastră sunt necesare emiterii de facturi sau documente (garanţii, certificate de conformitate, etc) iar refuzul furnizării acestora poate duce la imposibilitatea asigurării serviciilor oferite de ROMANDRI CONCEPT SRL prin intermediul www.romandri.ro.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cumpărătorul beneficiază de dreptul de acces şi intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea acestora pentru a nu fi utilzate în actiuni de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către ROMANDRI CONCEPT SRL.